COHO ABUNDANCE

Adult Recruit and Spawner Abundance

Wild and Hatchery Adult Spawning Abundance

 

Coho Spawning Abundance Components

Lower Columbia Coho ESU (Oregon Populations Only)

Oregon Coast Coho ESU

Southern Oregon Northern California Coasts Coho ESU (Oregon Only)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated 5/26/2016